Inkomster, utgifter och sparkvot

Månatliga inkomster, utgifter och sparkvot

Nedan presenteras mina totala inkomster, utgifter och sparkvot månadsvis. Klicka på respektive månad för att läsa månadsinlägget (gäller för år 2020-2023). Syftet med detta är att kunna spegla förändring över tid. Sparkvoten används som ett enkelt mått på ekonomisk stabilitet då den tar hänsyn till förändringar i både inkomster och utgifter. På grund av att sparkvoten är relativ kan den enkelt användas som ett jämförelsemått.
Livshändelser som påverkar mina fasta utgifter kommer att anges månaden de inträffar. Vad jag räknar som fasta utgifter finner du i den nuvarande budgeten.

Från och med år 2024 kommer denna sida att uppdateras på årsbasis istället. Enskilda månader (månadsinlägg) kommer inte att redovisas.

2024

Förändring i "fasta" utgifter över året: - kr/månad

Genomsnittliga utgifter per månad år 2024: - kr/månad

Sparkvot år 2024: - %2023

[Januari] - Elnätsavgiften justeras efter kostnaden de senaste 12 månaderna med viss marginal (+20 kr/månad), kostnad för elhandelsbolag justeras efter kostnaden de senaste 12 månaderna med viss marginal (+280 kr/månad), avbetalning av CSN-lånet höjs (+17 kr/månad), busskortet höjs (+30 kr/månad). Totalt +347 kr/månad. 
[Februari] - Bredbandets avgift höjs (+15 kr/månad), avgift för internetbank höjs (+5 kr/månad), hemförsäkringen höjs (+15 kr/månad), förskoleavgiften höjs (+36,50 kr/månad). Totalt +71,50 kr/månad. 
[Mars] - Förhandlar ned bredbandets avgift (-17 kr/månad), mobilabonnemanget höjs (+10 kr/månad). Totalt -7 kr/månad. 
[April] - Går med i facket igen i samband med företagsbildning (+200 kr/månad).
[Maj] - Avgift på bredbandet höjs igen (+40,50 kr/månad). 
[Juli
[September] - Avslutar tjänst, inget mer busskort krävs (-720 kr/månad).
[December] - Avgiften till föreningen höjs igen (+311,50 kr/månad).

Förändring i "fasta" utgifter över året: +243,50 kr/månad

Genomsnittliga utgifter per månad år 2023: 18 819 kr/månad

Genomsnittlig sparkvot år 2023: 34,38 %
2022

[Januari] - Återbetalningen till CSN höjs (+5 kr/månad), nationskortavgift höjs (+9 kr/månad), avgiften för busskortet höjs (+40 kr/månad). Totalt +54 kr/månad.
[Februari] - Byter från månadskort till veckokort för busskortet (visste inte att det fanns tidigare) (-280 kr/månad).
[Mars] - Hemförsäkringens kampanj löper ut (+41 kr/månad).
[April] - Överföring till gemensamt hushållskonto höjs med 10% för att täcka inflationen med marginal (+375 kr). 
[Maj
[Juni] - Hemförsäkringens avgift sänks (-15 kr/månad).
[Augusti] - Förskoleavgift (+786 kr/månad), avstår nationskortet då det inte använts på ett par år (-52 kr/månad). 
[September] - Rocker Plus kampanj löper ut (+29 kr/månad).
[November] - Bredbandets kampanj löper ut (+23,50 kr/månad). 
[December] - Föreningsavgiften höjs med 15% (+271 kr/månad). 

Förändring i "fasta" utgifter över året: +1232,50 kr/månad

Genomsnittliga utgifter per månad år 2022: 15 975 kr/månad

Genomsnittlig sparkvot år 2022: 34,49 %
2021

[Januari] - Återbetalningen till CSN höjs (+13 kr/månad)
[Februari] - Satsa på hemmagym framöver (-275 kr/månad för gymkort), byte av internetbank till SEB (-5 kr/månad), byte av bredband (-55 kr/månad), ny hemförsäkring med rabatt (-2 kr/månad), föreningsavgift/ränta (innan avdrag)/tvångsamortering istället för hyra (+ 2754 kr/månad), ökade elavgifter i nytt boende (uppskattningsvis + 232 kr/månad). (Totalt +2649 kr/månad innan ränteavdrag) 
[April] - Första elräkningen anlänt för det nya boendet, lägre än tidigare uppskattning (-140 kr/månad)
[Maj]
[Juli] - Tillökning i familjen, långsiktigt barnsparande (+250 kr/månad) och ökade löpande utgifter (initialt +750 kr/månad)
[Augusti] - Byte av huvudsäkring (säkrar ned från 20 A till 16 A) (-65 kr/månad för min del)
[Oktober] - Korrigerar elräkningen återigen till följd av ökade elpriser (+190 kr/månad)
[November] - Byter bredband, samma hastighet till lägre pris, kampanj 12 månader (-29 kr/månad för min del), upphör att betala köplats i Uppsala bostadsförmedling (-25 kr/månad), busskort återigen på grund av nytt arbete (+930 kr/månad) 

Förändring i "fasta" utgifter över året: +4523 kr/månad

Genomsnittliga utgifter per månad år 2021: 16 804 kr/månad

Genomsnittlig sparkvot år 2021: 26,77 %
2020

[Januari] - Studentrabatter på bredband, hemförsäkring och gemensamt kontokort upphör. Hyran ökar. Börjar dock dela rakt av på boendekostnader (exklusive mat). (Totalt -257 kr/månad)
[Mars] - Avgiften höjs för bredbandet (+15 kr/månad - min del)
[April] - Avvecklat enskild firma, ej längre behov av företagsförsäkring (-272 kr/månad)
[Maj]
[Oktober] - Tipsning Vimla, mobiltelefoni (-10 kr/månad)
[December] - hyran höjs (+165 kr/månad för min del)

Förändring i "fasta" utgifter över året: -359 kr/månad.

Genomsnittliga utgifter per månad år 2020: 8575 kr/månad

Genomsnittlig sparkvot år 2020: 65,69 %
2019 (endast utgifter)

Januari: -
Februari: -
Mars: 10494 kr
April: 11340 kr
Maj: 10482 kr - blev min egen frisör (-260 kr/månad)
Juni: 9510 kr - byte av arbete, ingen pendlingskostnad (-880 kr/månad)
Juli: 7840 kr
Augusti: 13855 kr
September: 7998 kr - återgång till Swedbanks internetbank tillsvidare (+15 kr/månad)
Oktober: 10373 kr - patientförsäkring till eget företag (+272 kr/månad)
November: 9036 kr
December:11693 kr - bytt mobilabonnemang till Vimla! (-9 kr/månad just nu), avvaktar med att koppla Spotify till det nya abonnemanget (-99 kr)

Förändring i "fasta" utgifter över året: -961 kr/månad.

Genomsnittliga utgifter per månad år 2019: 10 262 kr

Budget 2019

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En ny arbetsplan växer fram

90 %

Miljonär