Inlägg

Visar inlägg från januari, 2023

Ungefärlig budget 2023

<Observera att denna budget är inaktuell> [Reviderad 2023-08-01] Nytt år och ny budget för året. Jag har nu klumpat ihop mina rörliga utgifter till en post och summan motsvarar ganska exakt snittet de senaste 12 månaderna. Tyvärr låg den summan en tusenlapp högre än jag trodde, men så är det. Budgeten är också korrigerad för elavgifter det senaste året. Avgiften för december är dock inte inräknad då den betalas i januari (och fakturan har ännu inte kommit).  Jämför jag med 2019 har mina budgeterade utgifter ökat med 81 %. Det är främst byte av boende som står för de ökade utgifterna samt att vi nu har barn. Jämfört med 2021 har mina budgeterade utgifter ökat med 21 %. När jag tittar på posterna i tidigare budgetar har det mesta ökat i kostnad, förutom bredband och mobiltelefoni vars kostnader tvärtom sänkts... likt aktiekurserna för Telia och Tele2.  Precis som tidigare år gäller budgeten endast för mig personligen, inte för hela hushållet. Förändringar som görs avseende fasta u

Ekonomisk målsättning 2023

Årets mål fortsätter delvis på förra årets mål med en fortsatt betoning på fonder och ett fortsatt relativt högt sparande. Om sparmålet ska nås kommer det dock krävas att min tjänstgöringsgrad ökar markant, vilket i sin tur kommer kräva att jag byter jobb. Tidigare målformuleringar har också lärt mig att mina mål måste vara tydligt mätbara för att vid uppföljningen slippa "delvis" nå upp till målen.  Jag har under de senaste 1,5 åren, sedan min son föddes, arbetat omkring 55-65 % på årsbasis samt varit föräldraledig både med och utan föräldrapenning. Trots det har jag under 2022 kunnat investera en hel del pengar. Utgifterna för 2023 beräknas i sin tur bli högre än jag tidigare trott och jag kommer inte kunna investera lika mycket som innan med nuvarande tjänstgöringsgrad. En ny budget är nästan gjord inför 2023 (jag väntar bara på betalningsplanen från CSN) vilket verkar innebära att jag med en 60 % tjänstgöringsgrad precis skulle gå runt. Jag väntar dock rejält ökade kostna