Inlägg

Visar inlägg från april, 2019

Inkomster, utgifter och sparkvot

Månatliga inkomster, utgifter och sparkvot Nedan presenteras mina totala inkomster, utgifter och sparkvot månadsvis. Klicka på respektive månad för att läsa månadsinlägget (gäller för år 2020-2023). Syftet med detta är att kunna spegla förändring över tid. Sparkvoten används som ett enkelt mått på ekonomisk stabilitet då den tar hänsyn till förändringar i både inkomster och utgifter. På grund av att sparkvoten är relativ kan den enkelt användas som ett jämförelsemått. Livshändelser som påverkar mina fasta utgifter kommer att anges månaden de inträffar. Vad jag räknar som fasta utgifter finner du i den nuvarande budgeten . Från och med år 2024 kommer denna sida att uppdateras på årsbasis istället. Enskilda månader (månadsinlägg) kommer inte att redovisas. 2024 Förändring i "fasta" utgifter över året: - kr/månad Genomsnittliga utgifter per månad år 2024:  - kr/månad Sparkvot år 2024:  - % Budget 2024 2023 [ Januari ] - Elnätsavgiften justeras efter kostnaden de senaste 12 m

Utgifter april 2019

Utgifterna innefattar samtliga rörliga utgifter (se  månadsbudget  för förtydligande) och innefattar perioden mellan två löneutbetalningar (som jag oftast får kring den 25:e varje månad). Endast min andel (1 person) presenteras i nedanstående bokföring. Rörliga utgifter för löneperiod april 2019: Kläder/skor: 0 kr Gåvor/donationer: 50 kr Semester:  1933 kr Övriga inköp/nöjen/resor: 670 kr Totalt:  2653 kr Budget: 1900 kr Avvikelse: -753 kr Denna månad stod utgifterna för semesteraktiviteter på en längre weekend-resa (själva resan och boendet betalt sedan innan), liten del av kommande semester i sommar, vissa hushållsförbättringar, en utekväll och annat småkrafs.

Den realistiska sagan om de två bröderna

Sagan om de två bröderna är en historia om effekten av ränta-på-ränta som cirkulerar på ekonomibloggar. I historien är båda bröderna 19 år gamla varav ena brodern ( Bror 1 ) börjar spara 1000 kr/månad på börsen i 7 års tid för att sedan avsluta sitt sparande helt. Den andra brodern ( Bror 2 ) börjar sedan spara vid 26 års ålder (7 år senare), 1000 kr/månad likt hans bror, men för resten av sitt liv. Sensmoralen för historien är att den första brodern, genom tidig investering och ränta-på-ränta-effekt, erhåller ett kapital som det tar betydligt längre tid för den andra brodern att nå upp till, ofta över 30 års tid beroende på kalkylen. Det som jag noterat i dessa beräkningar är den väldigt optimistiska årliga avkastningen i över 30-40 års tid och att ingen kapitalbeskattning eller avgifter för fonder/aktieköp förekommer, vilket jag tycker ger en skev bild över det hela. Här nedan delges exempel utifrån en avkastning som skiljer sig från "drömavkastningen" som i princip allt

Pensionsvalet

Jag har nyligen grottat mig ner lite i mitt statliga/kollektivavtalade pensionssparande och kommit fram till att det känns lite onödigt besvärligt ibland, speciellt om man har många olika arbetsgivare med olika kollektivavtal. I skrivande stund har jag endast två olika kollektivavtalade tjänstepensioner utöver min premiepension att ta hand om, så för mig känns det ganska okej ändå i nuläget. Inför mina aktiva val har jag valt att fokusera på två saker: 1. Se till att en så stor andel som möjligt sparas i aktiefonder. Detta i syfte att få så hög avkastning som möjligt över en väldigt lång tidshorisont. 2. Ha en så låg avgift som möjligt. Över en mycket lång tidshorisont spelar avgiften en stor roll för slutsumman. Till min hjälp har jag använt "JämförPris" på konsumenternas.se ( https://www.konsumenternas.se/pension/pensionens-olika-delar/pensionsguiden/tjanstepension/om-kollektivavtalade-tjanstepensioner/jamforpris ) samt läst på de olika pensionsbolagens hemsidor. D

Portfölj vid bloggens start

Bild
Här nedan presenteras min nuvarande portfölj för april 2019. I nuläget placerar jag endast i passiva fonder/indexfonder med låg avgift då jag inte vill betala för något aktivt förvaltande samtidigt som jag själv inte alls är aktiv att läsa årsrapporter, hitta trender och försöka "spå marknaden". Jag eftersträvar en bred grund att stå på, därför undviker jag just nu att placera några större summor i enskilda aktier (jag har endast totalt 1000 kr i nuläget att leka med). Min filosofi på börsen är att vara ombord på skeppet men inte nödvändigtvis stå längst fram. Framöver har jag dock planerat att investera en respektabel del av mitt sparande i enskilda aktier, men där måste jag läsa på mer innan jag bestämmer mig för en strategi att följa - för att förhindra att magkänslan tar över :-) Aktuellt innehav: Figur 1. Aktuellt fondinnehav april 2019 Jag startade med ett kapital på 100000 kr i mitten av september 2018, vilket då utgjorde ungefär en tredjedel av mitt total

Nuvarande budgetens rimlighet

En av mina filosofier kring sparande är att det för mig skall vara rimligt utan att gå ut över min vardag alltför mycket. Jag vill som sagt i regel anpassa mitt sparande efter mina utgifter snarare än tvärtom, även om det kan låta lite "Lyxfällan-varning" med det argumentet. Jag litar dock på mig själv där då jag är emot onödig konsumtion (i meningen att köpa för köpandets skull och att ha saker bara för "att ha" - som man knappt använder eller egentligen  inte behöver). Jag försöker vid de flesta inköp jag gör väga för- och nackdelar och uppskatta vad värdet är för mig. Finns objektet sedan inte för det priset jag anser vara värt köper jag det inte. Saker jag använder frekvent i min vardag och som jag har höga krav på i form av funktionalitet/bekvämlighet (ibland också utseende) lägger jag högre summor på, och saker som är utbytbara, sällan används och mest ligger i en låda betalar jag så lite som möjligt för. Med det sagt ville jag kontrollera hur nära jag vari