Inkomster och utgifter juli 2021

Inkomster och utgifter juli 2021

Tredje gången gillt med den andra högsta lönen ifrån heltidstjänsten. Detta trots avdrag för en sjukdag. Semesterersättning och resterande övertidsersättning inkom denna månad. 

Övriga inkomster består av ersättning för karensdag, försäljning av gammal TV och återbetalning av lån. 

I och med att vi nu är föräldrar har vi börjat föra över mer pengar till det gemensamma kontot och till barnsparande. Återkommer med detta framöver när budgeten uppdateras! 


Inkomst heltidsanställning: 25074 kr

Inkomst extrajobb: 0 kr 
Uttag av kreditkortsbonus: 0 kr
Övrig inkomst: 3967 kr
Inkomst totalt: 29041 kr

Utgifter: 16075 kr

Sparande: 12966 kr
Simpel sparkvot* (sparande/nettoinkomster): 44,65 %Figur 1. Sparkvot 2021. Den röda linjen indikerar någon form av målsättning över tid.


Comments

Popular posts from this blog

Lösningar till gemensamt mat-/hushållskonto - hur gör ni?

Om mig

Ungefärlig budget 2021 med nytt boende