Ungefärlig budget 2024

[reviderad 2024-03-13]

Nytt år och ny budget återigen. Jag kommer framgent inte göra månadsvisa uppföljningar på inkomster/utgifter/sparkvot/budgetförändringar, utan detta får ske som en årssammanfattning istället. Bokföringssidan kommer således inte längre att uppdateras månadsvis. 

Budgeten gäller endast för mig personligen, inte för hela hushållet. 


Månatlig budget 2024 

Mer eller mindre fasta utgifter: 

 • Avgift till förening: 2389 kr
 • Amortering: 2262,5 kr
 • Räntekostnader (exklusive ränteavdrag): 5008,5 kr

  • Delsumma boende: 9660 kr

 • Mat*/hushåll/personlig hygien - betalas till gemensamt kontokort: 4875 kr
 • Hemförsäkring: 105,50 kr
 • Bredband: 189 kr
 • Elnätsavgift: 325 kr
 • Elhandelsbolag: 335 kr 
 • Mobiltelefoni: 90 kr
 • Återbetalning av studielån: 884 kr
 • SEB internetbank: 15 kr
 • Barnsparande: 500 kr
 • Förskoleavgift: 844 kr
 • Rocker betalkort: 29 kr
 • Fackavgift företagare: 163 kr
 • Livförsäkring: 67 kr

  • Delsumma övriga fasta utgifter: 8421,50 kr
Totala fasta kostnader: 18 081,50 kr

Rörliga utgifter/övrigt: 4700 kr


Totala utgifter (fasta + rörliga):  22 781,50 kr


*Mat innefattar all mat/dryck som handlas hem till boendet samt gemensamma utemåltider. Annan mat/dryck som inhandlas på egen hand (t.ex. skräpmat och alkohol) i samband med umgänge/resor räknas som rörliga utgifter.


Tidigare budgetar:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En ny arbetsplan växer fram

Om mig

90 %