Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2022

Inkomster och utgifter oktober 2022 - "det går bra nu"

Bild
Denna månad var utgifterna en bit lägre än snittet i år vilket är på tiden. På elhandsfakturan återbetalades den årsavgift som felaktigt drogs på den föregående vilket hjälpte till lite grann. Det gäller att vara vaken avseende fakturor, annars är det lätt att du får betala mer än vad villkoren i avtalet säger. Det är lätt att det "glöms bort" att du ingått avtal på kampanj. Hursomhelst, att få en elhandelsfaktura på cirka 300 kr har inte hänt sedan augusti 2021, så det kändes lite härligt på något sätt :-) På tal om el så verkar det kunna bli ett elstöd framöver för oss i elområde SE3-SE4. Om det blir så innebär det att elen i SE3 kommer att ha kostat i snitt 75 öre/kWh det senaste året, istället för 1,25 öre/kWh. För oss innebär det en klumpsumma på cirka 3050 kr i sådant fall, inte så saftigt men ändå välkommet.   Inkomsterna kommer från och med november att öka lite grann då jag växlar upp lite på det fasta deltidsarbetet. Detta på förfrågan av arbetsgivaren. Jag kommer i

Initialplan vs faktiskt utfall för portföljen hittills

Bild
Fick inspiration från Fru EBs inlägg " Uppdatering spargraf " om att jämföra prognosen vid sparstarten med det faktiska utfallet (för henne fungerade det som någon slags KBT under rådande börsläge).  Precis som för henne så var min initiala sparplan mycket mer uthållig än vad jag är/har varit. Den första delen innefattade att arbeta heltid i 17 år och investera 8000 kr/mån i snitt till 6% ränta, inklusive dåvarande 0,45% ISK-skatt. Den andra delen var att låta kapitalet växa passivt under ytterligare 15-17 år, tills pension - inlägget från mars 2019 går att läsa här .  Det faktiska utfallet har däremot varit ganska annorlunda. Under ett par år investerade jag mycket mer än planerat och sedan drygt ett år tillbaka har jag arbetat deltid, mestadels omkring 55-60%. Jag har även reviderat planen till ett kortare tidsspann, lägre kapital samt räknar nu med en lägre (men inflationsjusterad) avkastning på 3%. ISK-skatten har också sänkts till nuvarande 0,375% men flyger nog upp rejä

Portföljuppdatering september 2022

Bild
September var härmed slut och börsen är surast hittills i år. Jag passar då på att stämma av hur portföljen utvecklats och ser ut i nuläget. Jag har under den senaste perioden gjort en del förändringar:  Jag började i augusti med att jämföra Lysa (100% aktier) mot Länsförsäkringar Global Indexnära sedan jag tog in Lysa i portföljen 2019-02-07. Från detta datum till (någon gång i augusti) hade Lysa avkastat 47,78 % enligt deras egen uträkning. Länsförsäkringar Global Indexnära hade samma period avkastat 59,14 % (enligt Avanza). Avgiften på Lysa var för mig 0,33 % medan Länsförsäkringar Global Indexnära ligger på 0,23 %. Skillnaden i dessa är dels antalet innehav (cirka 8000 bolag genom Lysa vs cirka 1500 bolag via Länsförsäkringar Global Indexnära) och dels att Lysa aktivt riktar sig in mer på Sverige och globala småbolag. Lysa har exempelvis 20 % svenska innehav och cirka 10 % globala småbolag, medan Länsförsäkringar Global Indexnära innehåller storbolag och cirka 1 % svenska innehav.