Inlägg

Inkomster och utgifter november 2022

Bild
Till följd av ökad tjänstgöringsgrad har deltidslönen ökat. I övrigt har det varit sig likt. Jag har dock i samband med ökad tjänstgöring på deltidsarbetet minskat lite på extrajobbet framöver för att hinna med studierna utan problem här mot slutet. Kommer möjligen öka på extrajobbet efter årsskiftet igen.  Utgifterna landade också mycket snarlikt förra månaden trots att vissa julklappar redan är inhandlade. Kampanjerbjudandet på bredbandet är över och priset höjdes därmed med cirka 18% i november. Jag har kollat in Bredbandsval och det skulle gå att byta operatör återigen och få 10 kr/månad billigare abonnemang i ett år, dock skulle vi efter detta behöva byta tillbaka till nuvarande då det är billigast. Vi är också nöjda med nuvarande operatör (inga störningar alls under det gångna året) så det blir nog att vi stannar kvar så länge inget bättre erbjudande dyker upp. Jag gillar generellt att inte betala mer i onödan för samma sak men 10 kr/månad mer för något som varit stabilt känns o

Inkomster och utgifter oktober 2022 - "det går bra nu"

Bild
Denna månad var utgifterna en bit lägre än snittet i år vilket är på tiden. På elhandsfakturan återbetalades den årsavgift som felaktigt drogs på den föregående vilket hjälpte till lite grann. Det gäller att vara vaken avseende fakturor, annars är det lätt att du får betala mer än vad villkoren i avtalet säger. Det är lätt att det "glöms bort" att du ingått avtal på kampanj. Hursomhelst, att få en elhandelsfaktura på cirka 300 kr har inte hänt sedan augusti 2021, så det kändes lite härligt på något sätt :-) På tal om el så verkar det kunna bli ett elstöd framöver för oss i elområde SE3-SE4. Om det blir så innebär det att elen i SE3 kommer att ha kostat i snitt 75 öre/kWh det senaste året, istället för 1,25 öre/kWh. För oss innebär det en klumpsumma på cirka 3050 kr i sådant fall, inte så saftigt men ändå välkommet.   Inkomsterna kommer från och med november att öka lite grann då jag växlar upp lite på det fasta deltidsarbetet. Detta på förfrågan av arbetsgivaren. Jag kommer i

Initialplan vs faktiskt utfall för portföljen hittills

Bild
Fick inspiration från Fru EBs inlägg " Uppdatering spargraf " om att jämföra prognosen vid sparstarten med det faktiska utfallet (för henne fungerade det som någon slags KBT under rådande börsläge).  Precis som för henne så var min initiala sparplan mycket mer uthållig än vad jag är/har varit. Den första delen innefattade att arbeta heltid i 17 år och investera 8000 kr/mån i snitt till 6% ränta, inklusive dåvarande 0,45% ISK-skatt. Den andra delen var att låta kapitalet växa passivt under ytterligare 15-17 år, tills pension - inlägget från mars 2019 går att läsa här .  Det faktiska utfallet har däremot varit ganska annorlunda. Under ett par år investerade jag mycket mer än planerat och sedan drygt ett år tillbaka har jag arbetat deltid, mestadels omkring 55-60%. Jag har även reviderat planen till ett kortare tidsspann, lägre kapital samt räknar nu med en lägre (men inflationsjusterad) avkastning på 3%. ISK-skatten har också sänkts till nuvarande 0,375% men flyger nog upp rejä

Portföljuppdatering september 2022

Bild
September var härmed slut och börsen är surast hittills i år. Jag passar då på att stämma av hur portföljen utvecklats och ser ut i nuläget. Jag har under den senaste perioden gjort en del förändringar:  Jag började i augusti med att jämföra Lysa (100% aktier) mot Länsförsäkringar Global Indexnära sedan jag tog in Lysa i portföljen 2019-02-07. Från detta datum till (någon gång i augusti) hade Lysa avkastat 47,78 % enligt deras egen uträkning. Länsförsäkringar Global Indexnära hade samma period avkastat 59,14 % (enligt Avanza). Avgiften på Lysa var för mig 0,33 % medan Länsförsäkringar Global Indexnära ligger på 0,23 %. Skillnaden i dessa är dels antalet innehav (cirka 8000 bolag genom Lysa vs cirka 1500 bolag via Länsförsäkringar Global Indexnära) och dels att Lysa aktivt riktar sig in mer på Sverige och globala småbolag. Lysa har exempelvis 20 % svenska innehav och cirka 10 % globala småbolag, medan Länsförsäkringar Global Indexnära innehåller storbolag och cirka 1 % svenska innehav.

Inkomster och utgifter september 2022 + annat

Bild
Börsen fortsätter nedåt och mitt största enskilda aktieinnehav Studentbostäder i Norden är nere 63% i år. Detta innehav har som mest vägt cirka 7-8% så det har påverkat en del. Mitt största innehav Länsförsäkringar Global Indexnära väger cirka 42% av totalen och har enbart backat knappt 7% i år på grund av den rekordhöga dollarkursen i förhållande till den svenska kronan.  I tid av börsnedgång är det skönt att sitta på breda indexfonder mestadels, och fylla på i dessa. Tyvärr är inkomsten låg på grund av självvalt deltidsarbete, så det är inte lika kul för mig att det rea nu som det kanske är för andra :p Inom ett år återgår jag till heltid igen är planen, jag hoppas då att börsen ligger kvar på dessa nivåer, eller ännu lägre. Långsiktigt hade det varit det bästa, även om det kan kännas deppigt med röda siffror och att miljonärsmålet dröjer.  Lönen från det fasta deltidsarbetet var lite dopad denna månad, trots 2 sjukdagar. Detta till följd av sommarbonus som landade på lönekontot nu

4 år på börsen

Bild
2018 Den 17:e september 2018 började jag investera i fonder. Jag satte in 100 000 kr som jag tidigare hade på ett bosparkonto med nästan obefintlig ränta. Fram till april 2019 investerade jag 2000 kr/månad löpande samtidigt som jag åter fyllde på sparkontot inför kommande bostadsköp. När summan för kommande insats till bostadsköp började bli ansenlig (ca 300 000 kr) började jag spara mer aggressivt på börsen, med ett månadssparande på 8000 kr/månad i fonder.  2019 Under 2019 gick börsen starkt och under hösten hittade vi en bostad som verkade passa oss. Inflytt skulle bli till mars 2021 och kontantinsatsen som krävdes var 480 000 kr (med 85% belåningsgrad). Min sambo gick under hösten 2019 sin sista termin som student och hade i princip inga sparade pengar sedan tidigare. Vi gjorde upp en sparplan för januari 2020-februari 2021 för att få ihop till kontantinsatsen, jag skulle spara ihop 50 000 kr ytterligare och min sambo 130 000 kr. Med 480 000 kr tillsammans skulle min sambo sedan lå

Ett år av barnsparande

Bild
I juli 2021 föddes vår son. I augusti 2021 satte vi igång med vårt dedikerade barnsparande. Det har nu alltså gått drygt ett år sedan sparandet sattes igång.  Barnsparandet är ett automatiskt, månatligt fondsparande på ISK på min sambos Avanzakonto. Varje månad investeras 500 kr. Tanken med pengarna är att kunna bidra till kontantinsatsen för ett första boende, körkort, studier utomlands eller dylikt.  Utöver barnsparandet har jag på mitt Avanzakonto ett ytterligare ISK där jag investerar monetära gåvor från utomstående, dessa inkluderar jag i det totala barnsparandet.  Fördelningen i det totala barnsparandet ser ut som följande (fördelat på marknadsvärde): Figur 1. Totalt barnsparande år 1. Marknadsvärdet per 2022-08-26 var 8305 kr av 9000 kr investerat, vilket ger en avkastning på -7,72%.  Det första året börjar svagt men det kommer förhoppningsvis sluta med en respektabel summa pengar när de väl skall komma till användning. Sannolikheten är också stor att vi höjer barnsparandet med