Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2022

Inkomster och utgifter augusti 2022

Bild
Första lönen ifrån halvtidstjänsten på ett tag, dock blev det lite mindre på grund av felrapportering, detta korrigeras i nästa månad. Sista utdelningen från Försäkringskassan (föräldrapenning) kom denna månad också vilket stod för en stor del av inkomsten. Elcykeln har strulat återigen vilket resulterade i ett byte av bromsok/handbroms i fram. "Otur" enligt cykelmekanikern. Har blivit en hel del kostnader med elcykeln på de 1,5 år som jag använt den. Nästa elcykel blir nog en med remdrift och NAV-växlar. Helst också med fotbroms - men det har jag inte hittat än av de med mittmotor :-) Deltidsarbete: 13 372 kr Extrajobb: 176 kr Barnbidrag: 625 kr Rocker betalkort ,  cashback : 242 kr Komplett kreditkort, cashback: 0 kr Återbetalning: 3000 kr Övriga inkomster:  5891 kr Inkomst totalt :  23 316 kr Utgifter :  16 455 kr Sparande :  6861 kr Simpel sparkvot* (sparande/nettoinkomster): 29,43% Figur 1. Min sparkvot under året. Den röda linjen indikerar någon form av målsättning över

125% mer ledighet av att arbeta halvtid?

Jag har nu arbetat deltid sedan 1 oktober 2021. Min fasta deltidstjänst är på 50% och jag har utöver detta arbetat extra (ca 20%) på min gamla arbetsplats under december-januari 2021-2022. Jag har sedan september 2021 även ett extraarbete som skiftat mellan 0-25% i tjänstgöringsgrad, men som nog framöver kommer ligga på omkring 10%. Under en barnvagnspromenad kom jag att tänka på hur mycket ledighet deltidsarbete inbringar och fastnade då vid att halvtidsarbete inte bara halverar arbetstiden men också mer än dubblerar ledigheten.  Vid heltidsarbete (40 timmar/vecka, 5 dagar i veckan) är man ledig 2 dagar per vecka. Vid halvtidsarbete (20 timmar/vecka, 2,5 dagar i veckan i snitt) är man ledig 4,5 dagar per vecka.  På 4 veckor har en heltidsarbetare 8 lediga dagar medan en halvtidsarbetare har 18 lediga dagar.  Om inga semesterdagar tas ut och man arbetar samtliga röda dagar är en heltidsarbetare ledig 104 dagar om året medan en halvtidsarbetare är ledig 234 - en hel månad "extra&

Om statlig pension, deltidsarbete och framtidsplan

Målet med mitt långsiktiga sparande är som ni vet att kunna arbeta cirka 50% för resten av livet. Jag tror att arbete i viss mån är bra, även för individen.  I dagsläget har jag en heltidslön på 36 000 kr/månad men är anställd på 50%. Därtill jobbar jag lite extra vid sidan om, men detta tas ej hänsyn till i denna uträkning. I MinPension ger simuleringarna för fortsatt heltidsarbete arbetslivet ut följande resultat: Arbeta till 65 år (avtalad pensionsålder) : 17 060 kr/mån bruttopension - 47,39% av nuvarande heltidslön. Arbeta till 70 år : 23 070 kr/mån brutto - 64,08% av nuvarande heltidslön. Om jag istället fortsätter att arbeta 50% livet ut (18 000 kr/mån i bruttolön) får jag följande resultat: Arbeta till 65 år (avtalad pensionsålder) : 9560 kr/mån brutto - 53,11% av nuvarande halvtidslön.  Arbeta till 70 år : 12 770 kr/mån brutto - 70,94% av nuvarande halvtidslön.  Går jag i pension enligt avtal (65 år) skiljer prognosen alltså 7500 kr/mån brutto, cirka 6000 kr/mån efter 20% skat

Portföljuppdatering juli 2022

Bild
Portföljuppdatering juli 2022 Sedan förra uppdateringen i april har 8 enskilda innehav sålts av: Slitevind (+46%), Midsummer (+21%), GHP Specialty Care (+142%)[Uppköp], LeoVegas (+98%)[Uppköpserbjudande], Dedicare (+57%), S olid Försäkringsaktiebolag (erhölls som utdelning), Hufvudstaden (+22%) och SolTech Energy Sweden (-50% på den enda "gratisaktien" jag hade kvar i bolaget :p).  Pengarna har placerats i fonderna Länsförsäkringar Global Indexnära och Spiltan Aktiefond Investmentbolag, samt ett enskilt aktieinnehav - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden D (SBB D) . Planen var att enbart placera i indexfonder framöver, men jag kunde inte motstå att köpa 300 SBB D-aktier till kursen 15,65 kr/aktie som en chansning.  Portföljen har nu 88,88% placerat i indexfonder vilket är en stabil ökning från 84,19% vid den senaste avstämningen. Målsättningen är att ha minst 90% placerat i indexfonder framöver samt att placera nysparande globalt. Figur 1. Innehav i samtliga portföljer 202

Inkomster och utgifter juli 2022

Bild
Då var sista månaden som föräldraledig slut och jobbet börjar åter. Jag kommer fortsätta arbeta 50% på min tillsvidaretjänst och ha extrajobb utöver detta. Sammantaget räknar jag med cirka 60% arbete under resterande del av året - vilket kommer innebära ett lågt sparande för mig.  Jag satsar på jobbyte till nästa sommar och då eventuellt börja arbeta heltid ett tag (alternativt gå ned till 75% direkt). Nu får jag passa på så länge vi har bunden ränta på bolånet ;-) Deltidsarbete: 0 kr Extrajobb: 534 kr Barnbidrag: 625 kr Rocker betalkort ,  cashback : 313 kr Komplett kreditkort, cashback: 0 kr Komplett kreditkort, cashback: 0 kr Återbetalning: 3000 kr Övriga inkomster:  16 065 kr Inkomst totalt : 20 537 kr Utgifter : 16 150 kr Sparande : 4387 kr Simpel sparkvot* (sparande/nettoinkomster): 21,36% Figur 1. Min sparkvot under året. Den röda linjen indikerar någon form av målsättning över tid. *Jag räknar all form av tvångsmässigt sparande som utgifter; exempelvis CSN-återbetalning och