Portföljuppdatering september 2022

September var härmed slut och börsen är surast hittills i år. Jag passar då på att stämma av hur portföljen utvecklats och ser ut i nuläget.

Jag har under den senaste perioden gjort en del förändringar: 

Jag började i augusti med att jämföra Lysa (100% aktier) mot Länsförsäkringar Global Indexnära sedan jag tog in Lysa i portföljen 2019-02-07. Från detta datum till (någon gång i augusti) hade Lysa avkastat 47,78 % enligt deras egen uträkning. Länsförsäkringar Global Indexnära hade samma period avkastat 59,14 % (enligt Avanza). Avgiften på Lysa var för mig 0,33 % medan Länsförsäkringar Global Indexnära ligger på 0,23 %. Skillnaden i dessa är dels antalet innehav (cirka 8000 bolag genom Lysa vs cirka 1500 bolag via Länsförsäkringar Global Indexnära) och dels att Lysa aktivt riktar sig in mer på Sverige och globala småbolag. Lysa har exempelvis 20 % svenska innehav och cirka 10 % globala småbolag, medan Länsförsäkringar Global Indexnära innehåller storbolag och cirka 1 % svenska innehav.

Det slutade med att jag sålde av allt i Lysa och placerade i Länsförsäkringar-fonden istället, detta då jag accepterar en sämre riskspridning (som ändå är stor nog), då jag historiskt fått en högre avkastning till en lägre avgift och då jag redan satsar på (svenska)småbolag och svenska innehav i andra fonder/enskilda aktieinnehav. Den enda delen (utöver en bredare riskspridning) jag kommer sakna är just globala småbolag. Dessa är svåra att investera i genom fonder till en acceptabel avgift, billigast är Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK som hos SAVR kostar 0,45 %.

Jag betraktar Lysa som det bästa alternativet i Sverige om man vill ha endast en typ av investering. Till skillnad från många andra banker/sparinstitut så har Lysa kontinuerligt sänkt sin avgift under de knappt 3,5 år jag varit investerare hos dem. Initialt hade jag en avgift på 0,4 % som sänktes till 0,33 %. Ju mer pengar du investerar desto lägre avgift dessutom. 
Det finns en stor chans att jag om ett par år återkommer till just Lysa för att sedan glömma bort pengarna i 40 år. Lysa är en websida man naturligt inte besöker så ofta och inte hänger kvar på så länge heller då det finns väldigt få funktioner där (vilket troligen är bra som långsiktig investerare). En funktion de har som jag gillar (även om det inte är aktuellt för mig förrän om cirka 40 år) är automatisering av månadsvisa uttag. Perfekt för den som tänkt leva på sitt kapital och vill hålla det simpelt. Lysa är med andra ord precis så passivt och tråkigt som långsiktiga investeringar bör vara (för de flesta).

Utöver detta har jag under september sålt mitt innehav i Swedbank (+28,70 %) och Handelsbanken (+12,44 %) exklusive utdelning. Inklusive utdelning är det cirka +50 % i Swedbank och +23 % i Handelsbanken under de cirka 3 år jag ägt dem. Oväntat bra utveckling när jag i efterhand räknade in utdelningen. Detta innebär en årsavkastning på 14,47 % respektive 7,14 %. Antagligen kommer bankerna värderas högre framöver till följd av höjda bolåneräntor och sparräntor som släpar efter, men då jag har för avsikt att minska antalet enskilda aktieinnehav tyckte jag det var en bra tid att sälja. Pengarna investerades i fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag som idag ligger -29,33 % för i år. 


Figur 1. Portföljinnehav för samtliga portföljer 2022-10-01.Figur 2. Samtliga portföljers utveckling sedan start. Avkastning* (exklusive ISK-skatt): 8,17 %. CAGR (årsavkastning, exklusive ISK-skatt): 1,96 %. *Jag räknar avkastning som marknadsvärde/insättningar då det för mig är "riktig" avkastning. På Avanza är siffrorna desto mer glädjande. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lösningar till gemensamt mat-/hushållskonto - hur gör ni?

Om mig

125% mer ledighet av att arbeta halvtid?