Portföljuppdatering maj 2020

Nuvarande portfölj maj 2020

Aktuellt innehav och värde

Figur 1. Aktuellt innehav i fondportföljen 2020-05-01.

En noterbar förändring är alltså att jag bytt Avanza Global mot Länsförsäkringar Global Indexnära i våras. Jag har tidigare ägt bägge för att under en längre tid endast ha ägt Avanza Global. Nu har jag alltså bytt över till Länsförsäkringar åter, som enda globalfond i portföljen. Detta på grund av en lite lägre kostnad totalt sett - läs detta inlägg på Småspararguiden för mer information. Utöver detta har Länsförsäkringars fond en lite bättre hållbarhetsprofil. Det skiljer marginellt mellan de två avseende avgifter och hållbarhet, men jag väljer att ha marginalerna på min sida. Det negativa med bytet är att fonden inte ingår i Superräntan, om man nu värdesätter belåning. Belåning av värdepapper är dock inget jag anser vara attraktivt i nuläget, men kanske är det något jag provar i låg grad om något år när bostaden är köpt. 
Förändring senaste månaden och sedan start mot jämförelseindex

Figur 2. Fondportföljen mot världsindex senaste månaden. 
Figur 3. Fondportföljen mot världsindex sedan start. 
Utvecklingsgraf

Figur 4. Fondportföljens utveckling.

Utifrån min egen graf ovan kan det se ut som min portfölj i princip har återhämtat sig efter vårens nedgång (även om det högsta värdet någonsin (cirka 223,000 kr) inte syns i grafen). Detta blir dock lite missvisande då jag gjort insättningar för 18,000 kr under våren som täckt mycket av nedgången. Det blir också lite förvirrande i stapeln "inköp" då det ser ut som jag endast fört över och köpt för cirka 8,000 kr sedan januari. Detta är på grund av att jag sålt av Avanza Global med förlust, för att också köpa in Länsförsäkringar Global Indexnära på låga nivåer (de följer samma index, det blev alltså en +/- 0-affär). Jag har alltså både sålt för ett lägre belopp och köpt in mig för ett lägre belopp varför inköpspriset är lägre. Om vi istället ser på nedanstående graf från Avanza ifrån toppen 19 februari 2020 till idag ser vi att portföljen fortsatt ligger på minus med nästan 16%. 

Figur 5. Portföljens utveckling ifrån toppen till idag.
En mer rättvis graf hade varit att spegla totala insättningar till kontot jämfört med marknadsvärdet. Kanske ändrar jag min egen graf till en sådan graf framöver!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En ny arbetsplan växer fram

Om mig

90 %