Portföljuppdatering juli 2019

Nuvarande portfölj juli 2019

Aktuellt innehav och värde

Figur 1. Aktuellt innehav i fondportföljen. 


Förändring senaste månaden och sedan start mot jämförelseindex

Figur 2. Utveckling fondportföljen mot världsindex.

Utvecklingsgraf

Figur 3. Fondportföljens utveckling sedan 2019.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

En ny arbetsplan växer fram

Om mig

90 %